Választmány

Puskás Béla Választmányi tag

Puskás Béla

1952. december l-jén született Hajdúsámsonban. Ál­talános és középiskolai tanulmányai befejezése után a ka­tonai pályát választotta. 1979-ben tanári diplomát szer­zett. 1988-ban végezte el a Zrínyi Miklós Katonai Akadé­miát (Nemzetvédelmi Egyetem), 1997-ben pedig a kapos­vári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán poszt­graduális képzés keretében másoddiplomát szerzett romológus szakon. Különböző katonai beosztásokban teljesí­tett szolgálatot, legutóbb a kaposvári Hunyadi János lak­tanya parancsnokhelyettese volt. Munkaköréhez tartozott a katonák képzése, nevelése, valamint a laktanya-elhe­lyezés, -felújítás - építés irányítása. 1996-ban, az amerikai IFOR-erők kaposvári be­rendezkedését követően a Somogy Megyei Területi Védelmi Irodán dolgozott, ahol az amerikai hadsereg kaposvári és Somogy megyei tevékenységének segítése volt a fel­adata. A hadseregben bekövetkezett szervezeti változásokat követően 1997-ben szol­gálati nyugállományba helyezték.

1998-ban Kaposvár Megyei Jogú Város képviselője lett. Évek óta katona-, ki­sebbség-, helytörténeti és temetőtörténeti kutatásokkal foglalkozik. Feldolgozta Ka­posvár temetőinek történetét, munkái folyóiratokban, illetve helyi újságokban jelentek meg. Sikeres pályázat után 2000. január l-jével kinevezték a Somogy Megyei Temetke­zési Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójának. Jelentős közéleti és társadalmi tevé­kenységet végez, alelnöke az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestületnek, elnö­ke a Dél-dunántúli Temetkezési Egyesületnek.

A Kaposfüred-monográfia kiadása után, 2001-ben jelent meg Temetők üzenete című könyve, amelyben a Somogy megyei temetőkben nyugvó neves személyek életraj­zi adatait, valamint a sírokról készült fényképeket helyezte el. 2002-2003-ban jelent meg Tűzvonalban című- Lévai József helytörténet-kutatóval közös - munkája, amely­ben kaposvári és Somogy megyei katonatörténeteket dolgoztak fel. 2004-ben átdolgoz­va, kibővítve ismét kiadta a Kaposfüred című helytörténeti monográfiát. Lévai József felkérésére vett részt Kaposszerdahely történetének kutatásában, megírásában, amely szintén 2004-ben jelent meg. 2005-ben jelent meg a Kadarkút című monográfia, ame­lyet a várossá nyilvánítási ünnepséget követően mutattak be. Még ebben az évben meg­jelent közös könyvük Tóth Györggyel Radarok a végeken címmel. 2006-ban jelentek meg a Szentgáloskér és Patalom község történetét tartalmazó monográfiái. 2010- újabb helytörténeti könyv - Várda község monográfiája – fémjelzi munkásságát. 2014 – ben  két évi kutató munka eredményeként jelent meg a Kaposmérő község történetét feldolgozó monográfiája.

 

Egyik szerkesztője és részben szerzője az országos terjesztésű temetkezési újságnak.

 

További választmányi tagok

up