Tamási Áronra emlékezve

Tamási Áronra emlékezve

Egyéb

Tamás Menyhért József Attila – díjas és Balassi Bálint-emlékkarddal kitüntetett író, költő volt a társaság vendég előadója, aki a bukovinai Hadikfalván született majd a bácskai letelepedés után Dunántúlra került. Verseiben, regényeiben a bukovinai székhelyek tragikus élményeit, a Kárpát-medencei kisebbségek sorsközösségeit örökíti meg. Műveiből hangdrámák és film is készült. Személyes ismeretség fűzte Tamási Áronhoz, aki első verseinek kritikusa is lett. A belső és külső csend fontosságát és hatását tőle tanulta és Tamási Áron életében megfigyelhette az író veleszületett segítségnyújtás készségét. 1956-ban Tamási házához közel levő kórházban az író liszteszsákokat cipelt betegsége ellenére, hogy segítse a sebesültekkel teli intézményt. Felesége pedig a kórház konyháján egész nap krumplit pucolt ugyanezen indítatásból. Tamás Menyhért az író halála után az életművét gondozó kuratóriumnak lett a vezetője és segítette annak megőrzését és kutatását. „Tamási Áron életműve még mindig nem foglalja el méltó helyét a 21. századi hivatalos irodalmi kánonban, és ha neve, művei netán befoglaltatnak, népisége és természetesen megélt-megírt székelysége negatívumként aposztrofáltatik. A mai „nemzeti közömbösség” ellenére Tamási azok közé a szellemi óriások közé tartozik, akik a 20. századi fennmaradási küzdelemben az„ ősigazként tisztelt emberi-erkölcsi értékrend, a közösségi megmaradás és a nemzeti újjászületés örök – aktuális ügyéért” harcoltak.” (Dani Erzsébet)