Vass Norbert: Hallgat

Vass Norbert: Hallgat

Egyéb
  1. június 9-én, a 88. Ünnepi Könyvhét keretében, a Kaposvári Püspökség dísztermében mutatták be Vass Norbert Hallgat című kötetét. A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság szervezte eseményen a szerzővel, Vass Norberttel Papp Máté szerkesztő, kritikus beszélgetett. Számos érdeklődő mellett a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium és Általános Iskola diáksága is részt vett a beszélgetésen, amely előtt Tamásné Horváth Katalin, a gimnázium tanára köszöntötte a megjelenteket, s kiemelte, hogy a szerző egykor az iskola tanulója volt, s korábban az ugyancsak a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium padjait koptató Szálinger Balázs társaságában vett már részt a jelen alkalomhoz hasonló rendhagyó irodalomórán, akkor moderátorként.

Papp Máté először kaposvári kötődéséről, iskolai emlékeiről kérdezte Vasst, aki jó szívvel gondolt vissza középiskolás éveire. Visszaemlékezéseiből megtudhattuk, hogy az első nyolcosztályos évfolyamon tanult, s ez alatt az idő alatt mély barátságokat kötött, tanáraitól pedig fontos iránymutatást kapott a valódi közösség működésére, valamint a tudomány, a tanulás fontosságára vonatkozóan egyaránt. Az otthonról a könyvek, a zene és a képzőművészet szeretetét hozó Vass Norbert számára a pályaválasztás idejére teljesen egyértelművé vált, hogy a bölcsészettudományt fogja választani, s bár a 21. században mintha nem volna a legmagasabb a kultúra művelőinek, illetve értelmezőinek a megbecsülése, mégsem bánta meg az akkori döntését, azt pedig hatalmas ajándéknak tartja, hogy máig az írással és az olvasással foglalkozhat.

A tanulmányai a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen folytató Vass Norbert számára fontos  inspirációt jelentettek a piliscsabai campuson működő, Lackfi János és Vörös István által vezerett Kreatív írás kurzusok, amelyek során nemcsak a kortárs magyar- és világirodalom szövegeivel ismerkedett meg, de a stílusgyakorlatok alkalmával intenzívebb műfajismeretre és írói gyakorlatra is szert tett. Első publikációinak egyike is az egyetem Kultúra és Kritika című internetes portálján jelent meg, ezt követően pedig számos online, illetve nyomtatott fórum adott és ad helyt írásainak.

Papp Máténak a Hallgat című kötet szerkesztési elveit firtató kérdésére Vass elmondta, hogy az elmúlt öt év írásaiból válogatott. A vezérfonalat a zene megközelítési lehetőségei jelentették számára, noha a kötetben megjelent szövegeknek csak elenyésző hányada foglalkozik eleve a zenével. A szerző számára a könnyűzene hallgatásához, befogadásához vezető utak, a zene, mint a transzcendens befogadása, illetve a zene metaforákba csomagolásának lehetőségei jelentették elsősorban a hívószót a meglévő szövegek kötetbe válogatása tekintetében. A műfajilag valahová az esszék és a kritikák közé sorolható írások apropóját egyébként kiállítások, kötetek, szerzői életművek adják, de a szerző szándéka szerint laza asszociációkon keresztül kapcsolódnak egymáshoz a szövegek és egy ívet rajzolnak ki az olvasók számára.

Kritikusi törekvései között Vass kiemelte, hogy az értekező prózának szükséges oriantálnia a befogadókat, visszajelzést adnia a szerzőknek, de ugyanilyen fontos szerinte, hogy a kritikus ne bújjon el az elméletek és sémák rengetegében, hanem merje megmutatni saját, szubjektív értékítéletét, vállalni az általa beszélt hangot.

A beszélgetés második felében szó esett Vassnak a Cseh Tamás Program Magyar Könnyűzenei Örökség Megőrzését Támogató Alprogramján belül végzett munkájáról is. A Hallgat című kötet szerzője arról számolt be, hogy egyszerre szükséges népszerűsítő, illetve az akadémiai szféra számára is értelmezhető beszédmódot alkalmazni ebben a munkában, s a magyar könnyűzenei élet minél több egykori szereplőjét megszólaltatni, véleményüknek teret adni, hiszen a közel fél évszázada íródó történet eddig feltáratlan része volt a hazai kultúrtörténetnek, megismerése viszont önmagunk és történelmünk jobb megértéséhez is hozzásegíthet minket.

A beszélgetést követően Vass Norbert dedikálta megjelent kötetét.